top of page
TOPP
AdobeStock_300203371-grey_edited.jpg
Artboard 14.png

Et innovativt investeringsselskap

VELKOMMEN

Home: Welcome
bakgrunn-side.jpg

UTFORDRE, KONSOLIDERE,

FOREDLE OG KAPITALISERE 

CGP Group er et investeringsselskap
med fokus på innovative løsninger som utfordrer etablerte markeder og bransjer.

 

Gjennom sitt brede nettverk skal selskapet vurdere attraktive investeringsmuligheter, tilføre kompetanse og videreutvikle disse sammen med idéhaver,  helt eller delfinansiert av eksterne investorer. Nå skal vi rigge oss for å hente ut store verdier.

 

Prosjektene vil ved et passende modningsnivå vurderes videresolgt eller driftes av selskapet for å bidra til selskapets bunnlinje.

Home: Headliner
Christian

Christian Ravnå

Påtroppende styreformann
 

Christian har over 20 års fartstid fra bank, finans og shipping. Han har fra 2002 til 2013 arbeidet som banksjef i både Handelsbanken og DVB Bank SE, i tillegg til flere styrelederverv. 

Med sin Bachelor of Commerce (siviløkonom) fra NHH, og brede erfaring fra finans og prosjektfinansiering i det øvre sjiktet er Christian en svært viktig resurs for CGP Group.
 

christian@cgp-group.com

Home: About
Tom.jpeg

Tom Rimestad

Daglig leder
 

Tom har 20 års erfaring fra finans gjennom ulike lederposisjoner i Skandiabanken og medgründer i Monobank/BRAbank. I sistnevnte var han COO og visebanksjef frem til ultimo 2020, med ansvar for kreditt, salg, marketing og internasjonalt. Tom arbeider i dag med prosjekter og som styremedlem i bedrifter innen teknologi og finans. Tom er utdannet på BI. Som en tydelig leder, fagmann og strategisk kapasitet er Tom en meget viktig brikke for CGP.  

tom@cgp-group.com

Screenshot 2021-05-04 at 13.11.52.png

Erik Vasstrand

CTO
 

Eirik har solid utdanning innen økonomi og informatikk fra hhv UiB og master i økonomi fra NHH. Han har siden 90-tallet hatt ulike roller innen IT, systemutvikling og integrasjon. Han er svært systematisk og effektiv innen oppgaveløsing og tjenesteutvikling. Han er svært iderik og kunnskapsrik, og har kunnskap og erfaring som tilfører CGP Group betydelig “kapital” innen den teknologiske utviklingen som står sentralt i selskapets virke.

erik@cgp-group.com

Gerry.jpeg

Gerry Johannessen

Gründer og styremedlem
 

Gerry har lang  fartstid fra både forsikring og finans, hvor han har arbeidet både operasjonelt, administrativt og strategisk. Han har et stort talent for å identifisere og skape nye forretningsområder, og å ta nye gode ideer fra skisse til ferdig løsning. Ved å knytte til seg dyktige lagspillere med spisskompetanse innen ulike sider av utvikling, drift, økonomi og strategi, har han sørget for at alt ligger til rette for å skape store verdier for selskapet og dets eiere. 

gerry@cgp-group.com

Hilmar.jpeg

Hilmar Vamråk

Leder kapitalmarked
 

Hilmar er utdannet siviløkonom, og har bred erfaring fra finans og finansrådgivning. Fra 2002 til 2019 har han arbeidet med investeringsrådgivning og porteføljeforvaltning. Hilmar har vært avdelingsleder i flere rådgivningsselskap fram til han tiltrådte sin stilling i CGP Group i juni 2019. Med sin metodiske og gjennomtenkte tilnærming til både muligheter og utfordringer sørger Hilmar for at selskapet er i de beste hender. 

hilmar@cgp-group.com

Ketil Monsen

Ketil.jpeg

CFO
 

Bachelorgrad fra BI i Finans og Internasjonal Bedriftsledelse. Mange års erfaring fra egen virksomhet innen regnskap og økonomisk rådgivning. Flere års erfaring som CFO fra børsnotert internasjonal virksomhet innen shipping og seismikk. Ulike CEO-roller i vekstbedrifter har gitt ham en unik forståelse for gründervirksomhet. Omfattende erfaring fra styring av og rapportering fra investoreide prosjekter innen shipping og eiendom, samt tilrettelegger for emittering av aksjer og obligasjonslån. Betydelig erfaring fra utarbeidelse av investor-informasjon; alt fra finanstilsynsgodkjente EØS-prospekter, norske registreringsprospekter samt memorandumer og term sheets.

ketil@cgp-group.com

Malin.jpeg

Malin Andersen

Investor relations

malin.andersen@cgp-group.com

BrunogBlid.jpg
Drypper illusr.jpg
Treningsappen.jpg

NY BRANSJELØSNING
BETALINGSLØSNING
HANDELSPLATTFORM OG
FORDELSPROGRAM 

CGP Group vil til enhver tid jobbe med flere prosjekter.

Selskapet viktigste investeringer pt er:

 

Exceline AS – Et Trondheimsbasert selskap som har 60% markedsandel i treningssenter-bransjen. Selskapet har avtale med ca 550 treningssentre og ca 650.000 sluttkunder i sine systemer. Tjenesten innbefatter adgangskontroll, fakturering av treningsavgift, kommunikasjon med medlemmene.

Tjenesten er web- og skybasert.

 

Brun&Blid – CGP tilbyr fysiske tilgangsenheter, 
App- basert betalingsløsning og tilgangskontroll.  Appen har ca 350.000 unike sluttbrukere.

Våre selskaper

INVESTOR RELATIONS

Fyll ut skjemaet for å motta nyhetsbrev og oppdatert presentasjonsmateriell

Takk for innsendingen din!

Home: About
Home: About
Artboard 14.png

CGP Group AS

Org nr 912 809 773

Johan Berentsens vei 63
5160 Laksevåg

bottom of page